Husregler Drakar och Demoner

Uppdatering 2020-12-11: Jag köpte och läste Kopparhavets Hjältar. Det – eller det liknande Hjältarnas Tid – förefaller på många sätt vara en bättre väg att gå för den som gillar känslan i gamla DoD än mina husregler nedan.

Uppdatering 2020-11-21: Omfattande omarbetning och förenkling.

Detta är ett utkast och pågående arbete!

Denna artikel avser Drakar och Demoner grundregler utgåvor 1984-1987, dvs ett spel med en svart regelbok, färdigheter med procentchans, och utan kroppsdelar.

Inledning

Drakar och Demoner 1984-1987 års upplaga är ett ganska fint spel. Men det finns vissa aspekter med det som är dåliga och problematiska (och gemensamma med andra DoD-versioner).

 • Att varje vapen är en separat färdighet, och dessutom en separat färdighet för anfall och parad, är extremt oflexibelt. En riddare med bredsvärd kan väsentligen inte använda ett upphittat magiskt slagsvärd, och en jägare med långbåge kan inte använda kortbåge.
 • Spelet är extremt dödligt för kämpar utan rustning, vilket helt enkelt är tråkigt (en barbar går inte runt i helrustning), och att förlita sig på parader är helt livsfarligt.
 • Den som å andra sidan har en tung rustning är i många fall väsentligen osårbar (Halvrustning ABS=7, Kortsvärd gör 1T6+1).
 • Skadebonus, först vid STY+STO=33, och då hela 1T4 vilket är lite av en game changer givet hur rustningar fungerar.

Det sagt så tycker jag att denna gamla version av Drakar och Demoner (gärna tillsammans med Monsterboken) är ett enkelt spel med stor potential för mycket nöje. Avsaknaden av system för kroppsdelar som infördes i Expert gör stridssystemet enklare och mer robust.

Husregler

Jag föreslår här husregler för att lösa dessa problem.

Färdigheter och Yrken

Varje yrke i regelboken har möjlighet att lära sig 0,1,2 eller 3 stridsfärdigheter från början. Jag föreslår att varje yrke har egna stridsfärdigheter som är “paket” av vapen.

Jägare

Jägare kan lära sig Jägare Avstånd och Jägare Närstrid från början.

Jägare Avstånd: Alla bågar och kastvapen. Lätt armborst.
Jägare Närstrid: Lätta enhandsvapen, liten sköld, alla spjut, och alla kastvapen.

Pirat

Pirater får lära sig Pirat Närstrid och Pirat Avstånd från början.

Pirat Närstrid: Alla lätta vapen, kroksabel och liten sköld.
Pirat Avstånd: Arbalest, Armborst, slunga och kastvapen.

Krigare

Krigare får lära sig Krigare Närstrid och Krigare Avstånd från början. Krigare Närstrid har dubbel kostnad, dvs man får välja den som två färdigheter.

Krigare Närstrid: Sköldar, kastvapen, och alla närstridsvapen utom lans.
Krigare Avstånd: Alla avståndsvapen och kastvapen.

Riddare

Riddare får börja spelet med Riddare Närstrid och Riddare Avstånd. Riddare Närstrid har dubbel kostnad från början.

Riddare Närstrid: Alla enhandsvapen och sköldar, även från hästrygg.
Riddare Avstånd: Alla avståndsvapen.

Stråtrövare

Stråtrövare får lära sig Stråtrövare Närstrid och Stråtrövare Avstånd.

Stråtrövare Närstrid: Alla lätta vapen, kastvapen, liten och medelstor sköld.
Stråtrövare Avstånd: Alla armborst, liten och kort båge, slunga.

Tjuv

Tjuv får lära sig Tjuv Strid med +10FV. När en tjuv tillämpar reglerna om Minimal skada (nedan) får tjuven slå båda skadeslagen och välja det bästa.

Tjuv Strid: Kortsvärd, Dolk, Alla armborst, Kastkniv, Slunga, Liten och kort båge.

Munk

Munk får lära sig Munk Strid från början med +10FV. I händerna på en munk räknas en trästav som två vapen.

Munk Strid: 2H Trästav, Slunga.

Köpman

Köpman får lära sig Köpman Strid från början.

Köpman Strid: Alla lätta närstridsvapen, lätt armborst, liten sköld.

Lärd Man och Trollkarl

Lärd man och Trollkarl får börja spelet med Självförsvar, max nivå Normal.

Självförsvar: Dolk, 2H Trästav, Klubba, Lätt Armborst

Rustningar, Sköldar och ABS

Rustningars och sköldars ABS fungerar som temporära kroppspoäng i varje strid. Dvs först förbrukas sköldens ABS (om man lyckas parera), sedan förbrukas rustnings ABS och sist förlorar kämpen KP.

Vid ny strid – SL avgör – återfås dessa temporära KP/ABS. Det kan räcka att två kämpar väljer att ta en kort paus.

Skada: min och max

Anfallarens träffchans, efter alla modifikationer, ger en maximal eller minimal skada enligt följande tabell.

CL %Max skadaCL %Min skada
0-191T460-691T4
20-291T670-791T6
30-391T880-891T8
40-491T1090-991T10
50-591T12100+1T12

I fallet med minimal skada får anfallaren välja att ersätta sitt vanliga skadeslag med det i tabellen (gäller även obeväpnad strid).

I fallet med maximal skada så avgör SL ifall det är oklart vilken som ska användas.

Alla ovanstående tärningar är slutliga. Inga skadebonusar eller magiska bonusar tillkommer. Gift däremot träffar om det träffar.

Defensiv Strid

En kämpe kan välja att minska sin CL att träffa, och minskar då samtidigt CL för alla inkommande attacker med lika mycket, även avståndsattackar. Detta påverkar Minimal och Maximal skada, enligt ovan.

 • Man kan inte välja att göra detta i en runda där man redan anfallit.
 • Man kan inte reducera sin egen träffchans under 10%, och motståndaren träffar alltid på 1-10.
 • Man kan bara minska med hela 10%-steg.

Offensiv Strid

En strid kan vara extra het, vilket innebär att alla inblandade får +10, +20 eller +30, på alla anfall och parader. Detta kan ha två syften:

 • För att göra en strid mellan två klantar mer intressant (om båda exempelvis har 20% i kortsvärd och sköld)
 • För att en strid av en god anledning är extra blodig och farlig.

Detta är något som någon kämpe eller SL kan föreslå, men som förutsätter att alla inblandade är överens om.

Obeväpnad strid

En obeväpnad kämpe använder sin närstridsfärdighet och får använda regeln om minimal skada för vilket/inget tillhygge som helst i närstrid. Endast med SLs godkännande kan regeln om minimal skada gälla för improviserade kast/avståndsvapen.

En obeväpnad hand inte räknas som ett extra vapen.

Strid till Häst

Inga regler, återstår.

Två Vapen

I sin andra hand får man använda ett vapen av lägre STY-grupp än man maximalt kan hantera. Varje runda har man två möjligheter.

Defensivt: Använd vapnet som en sköld. Vapnets ABS för striden är 5.

Offensivt: Slå initiativ för båda vapnen. Välj vilket initiativ och vapen du vill använda. Du får bara gör en attack, och kan inte parera med det andra vapnet. Ett vapen som är “förbrukat” defensivt får inte användas offensivt.

En sköld kan på detta sätt användas offensivt som ett andra vapen, en sköld då med Minimal skada enligt tabellen ovan (och ingen skada vid CL under 60%).

Andra vapen

Det kan hända att någon vill eller behöver plocka upp ett vapen utan att ha rätt träning. En stråtrövares handyxa har gått sönder i striden och han plockar upp en stridsyxa från en fallen motståndare, eller en tjuv behöver avlossa ett tungt armborst.

Utgångspunkten är:

 • -20% för ett vapen som är tungt, om kämpen bara är tränad med lätta vapen
 • -20% för ett vapen där man saknar träning i ett liknande vapen

Lära sig nya vapen

Den som plockar upp ett vapen och börjar använda det, kan betrakta det som en ny egen färdighet som börjar på -20% (eller -40%) jämfört med tidigare yrkesfärdighet. Förbättring sker separat. Om den specifika färdigheter kommer ikapp, eller om man får ordentlig träning, kan man utvidga sin gamla yrkesfärdighet (Stråtrövare som nu får använda tunga yxor) istället för att separat bokföra flera vapen.

Den som får någon slags omfattande träning av en person med ett annat yrke, kan med SLs godkännande välja att ersätta sin gamla yrkesfärdighet med en ny (Stråtrövare närstrid ersätts med Krigare närstrid).

Monster och Djur

Dessa regler är primärt avsedda för att hantera strider mellan människoliknande varelser. SL kan välja bort vissa eller alla ovanstående regler ifall de inte känns lämpliga mot en best.

Vad som uppnås

Jag tycker att mina föreslagna husregler uppått en del saker:

 • Strid är mer dödligt, speciellt för den med tung rustning, eftersom ABS är väsentligt gjort sämre.
 • Strid är mindre dödligt, speciellt för en skicklig kämpe utan tung rustning, eftersom det både finns möjlighet att minska motståndarens chans att träffa, och motståndarens maximala skada.
 • Olika yrken är olika från början, utan att för den skull vara löjligt begränsade till ett fåtal vapen. Det går att plocka upp ett vapen och använda det. Och det går att långsamt lära sig att använda vilket nytt vapen som helst.
 • Alla yrken kan lära sig att använda alla vapen.

Uppenbarligen har stridssystemet blivit mer komplext. Men det går också att konstatera att de få sidorna som beskriver strid i DoD 1984-1987 helt enkelt är väldigt kortfattade och knappast kan ses som kompletta.

Trollkarlar och besvärjelser

Trollkarlar har väldigt svårt att lära sig nya besvärjelser och bli någorlunda bra på dem. Som Drakar och Demoner är skrivna är varje besvärjelse en helt egen kunskap, och förståelse av en besvärjelse bidrar inte på något vis till att det blir lättare att lära sig en annan.

Husregel

Varje gång en Trollkarl har möjlighet att slå för erfarenhet för en besvärjelse, eller tränar en besvärjelse, så spiller det över också på en annan besvärjelse, antingen:

 1. av lägre svårighetsgrad, eller
 2. av samma svårighetsgrad, med lägre skicklighet, eller
 3. av 1 högre svårighetsgrad, med 40% lägre skicklighet

Man kan inte på detta sätt få slå flera erfarenhetsslag för samma besvärjelse vid samma tillfälle.

När träning spiller över får man inte automatiskt +5%, utan man får slå ett erfarenhetsslag.

Nya besvärjelser

Med SLs godkännande, så får man välja 5% i en ny formel (istället för att slå för förbättring på en befintlig). Det kan förklaras:

 • vid träning med lärare är det inte orimligt att man fångar upp annan kunskap än precis om den besvärjelsen man tränar, läraren kanske rent av demonstrerar annan magi av olika skäl
 • en trollkarl kommit i kontakt med andra besvärjelser tidigare än de han lärt sig, så de skulle så att säga kunna ligga latent med 0%, redo att väckas upp av någon ny erfarenhet

 1. Svenska Fantasyrollspel 2019 | TechFindings - pingback on 2019/11/10 at 19:28
 2. Svenska Fantasyrollspel 2020 | TechFindings - pingback on 2020/09/28 at 22:04

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trackbacks and Pingbacks: