Husregler Drakar och Demoner

Detta är ett utkast och pågående arbete!

Denna artikel avser Drakar och Demoner grundregler utgåvor 1984-1987, dvs ett spel med en svart regelbok, färdigheter med procentchans, och utan kroppsdelar.

Inledning

Drakar och Demoner 1984-1987 års upplaga är ett ganska fint spel. Men det finns vissa aspekter med det som är dåliga och problematiska (och normalt gemensamma med andra DoD-versioner).

 • Att varje vapen är en separat färdighet, och dessutom en separat färdighet för anfall och parad, är extremt oflexibelt. En riddare med bredsvärd kan väsentligen inte använda ett upphittat magiskt slagsvärd, och en jägare med långbåge kan inte använda kortbåge.
 • Spelet är extremt dödligt för kämpar utan rustning, vilket helt enkelt är tråkigt (en barbar går inte runt i helrustning), och att förlita sig på parader är helt livsfarligt.
 • Den som å andra sidan har en tung rustning är i många fall väsentligen osårbar (Halvrustning ABS=7, Kortsvärd gör 1T6+1).
 • Skadebonus, först vid STY+STO=33, och då hela 1T4 vilket är lite av en game changer givet hur rustningar fungerar.

Det sagt så tycker jag att denna gamla version av Drakar och Demoner (gärna tillsammans med Monsterboken) är ett enkelt spel med stor potential för mycket nöje. Avsaknaden av system för kroppsdelar som infördes i Expert gör stridssystemet enklare och mindre trasigt.

Husregler

Jag föreslår här husregler för att lösa dessa problem.

Färdigheter och Yrken

Alla vapen- och stridsfärdigheter ersätts med tre stridsfärdigheter; Strid 1, Strid 2 och Avancerad Strid, där de två första är specifika för varje yrke. Det innebär exempelvis att Jägare 1 innehåller grundläggande stridskunskaper för Jägare, och Jägare 2 innehåller mer fördjupade stridskunskaper. Avancerad Strid innehåller allt eller resten för alla yrken.

Jägare

Jägare kan lära sig Jägare 1 som Expert och Jägare 2 som Normal från början, och får inte börja spelet med Avancerad Strid.

Jägare 1: Alla bågar, kastvapen, alla lätta enhandsvapen, precisionsattack med avståndsvapen.
Jägare 2: Precisionsattack, ducka, och alla armborst, liten sköld.

Pirat

Pirater får lära sig Pirat 1 och Pirat 2 som Expert från början, och får inte lära sig Avancerad Strid från början.

Pirat 1: Alla Armborst, alla lätta vapen, kroksabel.
Pirat 2: Precisionsattack, ducka, liten sköld, två vapen

Krigare

Krigare får lära sig Krigare 1, Krigare 2 och Avancerad Strid som Expert från början.

Krigare 1: Alla vapen och sköldar, ducka
Krigare 2: Precisionsattack och två vapen

Riddare

Riddare får börja spelet med Riddare 1 och Riddare 2 som Expert, och Avancerad Strid som Normal.

Riddare 1: Alla enhandsvapen, sköldar och armborst.
Riddare 2: Strid till häst, bågar och precisionsattack.

Stråtrövare

Stråtrövare får lära sig Stråtrövare 1 och Stråtrövare 2 som Expert från början, men inte Avancerad Strid.

Stråtrövare 1: Alla lätta enhandsvapen, alla avståndsvapen.
Stråtrövare 2: Tunga enhandsvapen, precisionsattack, ducka.

Tjuv

Tjuv får lära sig Tjuv 1 som Expert från början, och Tjuv 2 som Normal.

Tjuv 1: Kortsvärd, Dolk, Lätt armborst, Kastkniv, slunga, precisionsattack, ducka
Tjuv 2: Alla lätta enhandsvapen, Extra försvar.

Munk

Munk får bara lära sig Munk 1 som bäst Expert från början.

Munk 1: 2H Trästav, precisionsattack med 2H trästav, ducka
Munk 2: Alla lätta vapen, Extra attack med 2H trästav, Extra Försvar

Köpman

Köpman får lära sig Köpman 1 som Expert och Köpman 2 som Normal från början.

Köpman 1: Alla lätta närstridsvapen, lätt armborst
Köpman 2: Ducka, tungt armborst, lätta bågar, precisionsattack

Lärd Man och Trollkarl

Lärd man och Trollkarl har inga stridsfärdigheter. De börjar spelet med Självförsvar Normal nivå gratis.

Självförsvar: Dolk, 2H Trästav, Lätt Armborst

Om en Lärd Man eller Trollkarl vill lära sig mer strid väljer de ett annat yrke och lär sig deras stridsfärdigheter, typiskt från en lärare eller medäventyrare. En Trollkarl som äventyrar med en Stråtrövare lär sig alltså typiskt Stråtrövare 1.

Avancerad Strid

Avancerad Strid: ger följande kunskap om personen inte redan kan:

 • Alla vapen
 • Precisionsattack
 • Ducka
 • Extra attack
 • Extra Försvar
 • Strid till häst

Handlingar

En kämpe kan ha flera handlingar under en SR.

 • Handling 1:
  • En obeväpnad/naturlig attack
  • Använda enhandsvapen
  • Använda tvåhandsvapen
  • Ducka (även utan att kunna ducka kan alla ducka istället för en annan Handling 1)
 • Handling 2:
  • Ducka
  • Använda en sköld
  • Använda ett andra enhandsvapen, för den som kan två vapen
 • Handling 3:
  • Extra Attack (sker sist), kan vara en parad
  • Extra Försvar (bestäms när kämpen anfalls för första gången)

Handlingarna behöver inte ske i ordning 1,2,3.

Attacker

Det finns två typer av attacker; Normal och Precision. Precisionsattacker görs med ett avdrag på träffchansen, men försvararens ABS ignoreras. Notera att Precisionsattack kan göras oavsett av vapen (och obeväpnat eller med improviserat vapen), så länge vapnet kan träffa motståndaren. Fint kan kombineras med de båda attacktyperna.

        Normal      Precision       Fint
=================================================================
 ABS      Normalt ABS    Inget ABS
 Skada     Normal Skada   1T6 utan skadebonus
 Träffchans  Normal      -30%         -50%
 Paradchans  Normal      Normal        -25%
=================================================================

Parader

Det finns två typer av parader; Normal och Ducka. Normal parad görs med en sköld eller ett vapen. Ducka görs med avdrag för buren rustning och om Ducka lyckas får försvararen ingen skada alls. Om man utsätts för fler attacker än man har handlingar att parera kan man välja att Parera Alla, man får då göra en parad per attack med -25% chans på varje. En kämpe får inte parera en attack fler än en gång (ex.vis genom att först göra Parera Alla och sedan försöka ducka en specifik attack).

Rustning ABS   Normal    Ducka     Parera Alla
=================================================================
           0               -25
 0-2               0
  (3)              (0)
  4              -10
  5              -20
  6              -30
  7              -40
  8              -50
=================================================================
För detta ändamål bortser man från en magisk rustnings extra ABS.

Notera att en rollpersons chans att ducka kan bestämmas innan äventyret börjar och är oförändrat så länge samma rustning används.

Extra Attack

En Extra Attack är just en extra attack (normal eller precision). Det går att göra en extra attack med en båge och med alla kastvapen, men inte med armborst. Extra Attacker görs sist i SR.

Det är tillåtet att istället för att anfalla välja att Parera (ev Ducka), men samma attack kan aldrig pareras två gånger.

Extra Försvar

Extra försvar innebär att kämpen blir svårare att träffa. Alla attacker, även avståndsattacker, försvåras under hela den SR där förvararen använder Extra Förvar. Den som har en tyngre rustning får mindre effekt.

  Chans / ABS  0-3    4    5    6    7    8  
=================================================================
  25-34     -10   -5
  35-44     -15   -10   -5
  45-54     -20   -15   -10   -5
  55-64     -25   -20   -15   -10   -5
  65-74     -30   -25   -20   -15   -10   -5
  75-84     -35   -30   -25   -20   -15   -10
  85+      -40   -35   -30   -25   -20   -15
=================================================================
För detta ändamål bortser man från en magisk rustnings extra ABS.

Detta är alltså ett värde som du kan bestämma innan äventyret börjar och som är ofärändrat så länge rollpersonen har samma rustning.

Chans och Erfarenhet

En karaktär har alltid bästa chans i Strid 1 och sämst chans i Avancerad Strid. Om man efter ett äventyr slagit för erfarenhet och de hamnat i fel ordning, så sorterar man helt enkelt Chans-värdena i ordning för de tre färdigheterna. När man skapar en rollperson och får fler stridsfärdigheter med samma chans så lägger man ut -5 / +5 på två av dem så att alla blir olika och i rätt ordning.

Alla stridfärdigheter har Grundchans SMIx1. Man måste ha minst 25% i Strid 2 och Avancerad Strid för att de ska aktiveras och ge tillgång till extra handlingar.

En kämpe som gör två handlingar får använda chans för Strid 1 max en gång. En kämpe som gör tre handlingar får använda chans för Strid 1 och Strid 2 max en gång var. Undantaget är Munk och Tjuv som får använda chans för Munk/Tjuv 1 två gånger om den ena är för att ducka.

Strid till Häst

Inga regler.

Två Vapen

Den som har en stridsfärdighet som inkluderar två vapen kan kan använda ett i varje hand och välja att anfalla eller parera med dem separat som två handlingar.

Den som inte kan två vapen får välja att använda det ena vapnet, och sedan göra något annat (ex.vis ducka) med ytterligera handlingar.

Den som inte kan två vapen men som som kan extra attack kan välja att göra Handling 3 med det andra vapnet (men handling 2 blir alltjämt en ducka).

Monster och Djur

Monster och Djur är kapabla att göra precisionsattacker vid behov. Om de har fler attacker bör de kunna välja att ducka istället för att attackera om det är i deras natur.

Vad som uppnås

Jag tycker att mina föreslagna husregler uppått en del saker:

 • Strid är mer dödligt, speciellt för den med tung rustning, tack vare precisionsattacker.
 • Strid är mindre dödligt, speciellt för den utan tung rustning, för det finns både saker som gör det svårare att träffa, det finns möjlighet att ducka, och det finns möjlighet att parera alla attacker.
 • Olika yrken är olika från början, utan att för den skull vara löjligt begränsade till ett fåtal vapen. Det går att plocka upp ett vapen och använda det. Och det går att långsamt lära sig att använda vilket nytt vapen som helst.
 • Alla yrken kan lära sig att använda alla vapen, och oavsett yrke blir vem som helst som lyckas höja Avancerad Strid en skicklig och bred kämpe.

Uppenbarligen har stridssystemet blivit mer komplext. Men det går också att konstatera att de få sidorna som beskriver strid i DoD 1984-1987 helt enkelt är väldigt kortfattade och knappast kan ses som kompletta.

Begränsningar, Problem och Att Göra

Dessa husregler är självklart inte perfekt:

 • Det är fortfarande problematiskt med två dåliga kämpar, speciellt om båda har dålig chans (vilket hindrar precisionsattack), svaga vapen och kraftiga rustningar. I praktiken är detta inte vanligt, speciellt inte nu när rollpersonerna är kapabla att använda fler olika vapen.
 • Jag föreställer mig att husreglerna fungerar hyggligt för skickliga kämpar som ex.vis har 120/105/90 i Strid 1/2/Avancerad.
 • För djur, monster och andra SLP kanske ytterligare anpassningar behövs.
 • Det kan behövs mer speltestning för att balancera de olika yrkena. Under alla omständigheter har alla yrken blivit bättre än tidigare.
 • Krigaren blir bättre på strid än de andra yrkena, för samma använda Expert/Normal.
 • Den som kan göra en precisionsattack kan väsentligen beväpna sig med vad som helst (även vapen kämpen normalt inte kan använda), eller ingenting, och helt förliga sig på precisionsattacker.
 • Kanske behöver mer tanke ägnas åt skadebonus.
 • Man kan argumentera att det är orimligt att alla vapen gör lika mycket skada med precisionsattack, men då finns det två argument:
  1. Det är orimligt att man inte kan göra omfattande skada på en bepansrad person med en dolk (det var ofta så riddare till sluta dödades).
  2. Gör en vanlig attack då, ifall det passar ditt vapen bättre. Det är alltjämt bättre med ett vapen som gör 1T10+2 i skada, än ett som gör 1T6+1.
 • Precisionsattack är kanske inte rätt namn; det kan handla om att sparka en riddare i knävecken, kasta sand i ögonen på någon, rikta en dolkstöt mot ljumsken, eller försöka träffa en oskyddad del av ett bepansrat monsters buk med en pilbåge.

Om husreglerna kan förenklas och fortfarande ge samma effekt så är det alltid välkommet!

 1. Svenska Fantasyrollspel 2019 | TechFindings - pingback on 2019/11/10 at 19:28
 2. Svenska Fantasyrollspel 2020 | TechFindings - pingback on 2020/09/28 at 22:04

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trackbacks and Pingbacks: