Fantasy! 3.0 Errata?

Jag fick Fantasy! 3.0 i julklapp och det verkar vara ett charmigt rollspel! Jag har läst igenom reglerna och har några frågor som jag inte direkt hittar svar på.

Eventuellt finns vissa svar i de äldre, startreglerna.

(s17) Vandrande Riddare har totalt 17 egenskapspoäng (alla andra har 15). Vad är rätt egenskaper (eller ska det vara 17 av någon anledning)?

(s24) Smyga – är det verkligen ett Fysikslag?
(startreglerna säger också Fysikslag s23, men Smidighet finns inte alls)

(s26) Rollpersonskonstruktion, står att man får 20 egenskapaspoäng att fördela (alla andra har 15).

(s34-35) Ska man slå initiativslag bara i början av striden, eller varje runda?
(startreglerna, s26-27, antyder att det bara är i början av striden)

(s41) Stora vapen: Alla yxor och svärd ger +2. Men ett stort vapen ger bara +1 i litet utrymme. Och ett stort vapen kan inte användas tillsammans med sköld eller ett annat vapen. Finns det någon fördel med att inte bara ha en liten handyxa eller ett litet kortsvärd?
(startreglerna s33 ger svärd och yxa +3, men fortfarande ingen skillnad på en tvåhandsvariant)
(svar på frågan i en tråd jag hittade på ett forum)

(s43) Rustningar absorberar skada, men sköldar ger stridstärningar. Men på s293 står det om dvärgrustningar att de ger 3 tärningar på försvarsslaget. Ger rustningar tärningar, eller har de ABS, eller både ock?
(startreglerna s34 säger att rustningar ger extra tärningar och ABS).

Generellt är det svårt att förstå vad som händer om man har mer än Nivå=1 i en Förmåga. Ex Två Vapen: gör man dubbel extra skada? Får man två försvartärningar?

Recension Stridssystemet

Först ska jag säga att jag skrev ihop alternativa husregler för strid (länk).

Sedan ska jag medge att det är något arrogant av mig att recensera ett stridssystem utan att ha spelat spelet. Men jag har en del erfarenhet, jag vet vad jag gillar och jag vet vad jag inte gillar.

Närstrid, 1 mot 1, följande parametrar är väsentliga:

 • Antal stridstärningar (som kan fördelas som anfall eller försvar)
 • Skada
 • Rustning (ABS, som dras ifrån skada när man träffas)
 • KP (hur mycket skada man kan ta innan man blir medvetslös eller dör.

Jag har skrivit en liten simulator (länk) för strider.

Exempelvis en ULV har ST 9, SK 1T+3, R 2, KP 11

Säg att vi har en rollperson med Fysik 4, Stridsvana, Fäktning och ett svärd:

 • RP 1: ST 8, SK 1T+2, R 0, KP 9

Enligt min simulering har RP1 11% chans att vinna (nu bortser vi från Mana, TKP och ET – de kan vara förbrukade)

Låt oss ger RP 1 en ringbrynja (+2), eller ringbrynja och sköld. Då har vi

 • RP 2: ST 10, SK 1T+2, R 2, KP 9 (ca 30% chans att överleva ULVen)
 • RP 3: ST 13, SK 1T+2, R 2, KP 9 (ca 49% chans)

Hjälm och benskydd ger:

 • RP 4: ST 15, SK 1T+2, R4, KP 9 (ca 79% chans)

Så? Rustning och sköld hjälper? Vadå? Det är väl inte konstigt?

Jo, jag tycker det, jag förstår inte alls hur det är tänkt:

 1. Skillnaden på vapen är väsentligen 0 stridstärningar och 1T för obeväpnad, mot +2 stridstärningar och 1T+2 för rejäla vapen. Skillnaden mellan olika beväpning är alltså 2 tärningar och två skada.
  Skillnaden mellan ingen rustning, och full rustning och sköld, är +7 stridstärningar och 4 i ABS.
  Det spelar alltså mycket större roll vad man har för rustning (och sköld) än vad man har för vapen.
 2. Det finns inga fördelar med ett 2H-vapen istället för en sköld. Ev ska reglerna tolkas som att 2H-vapen har +3 (utom i trånga utrymmen). Så, den som har ett kortsvärd vill nyttja andra handen får alltid 1 extra stridstärning, men med
  2H-vapen: +1 skada
  Sköld: +2 stridstärningar
  Sköld är helt överlägset.
 3. Det finns inga som helst regler om att det är något dåligt med sköld eller rustning.
 4. Den som inte har en tung rustning får inga fördelar alls. Förmågan Ducka är inte villkorad till lätt/ingen rustning. En smidig person kan inte undvika attacker på något vis.
 5. Inte heller med förmågan 2 vapen, är ett vapen i den andra handen på något vis lika bra som en sköld.

Jag tycker att skillnaden på vapen är rimligt liten. Rollfigurens skicklighet är överordnat, utrustningen underordad. Men rustning och sköld!?!

Den spelare som gör en jägare eller tjuv, i sällskap med krigare eller riddare, kommer snart lära sig att sköld och rustning är hela skillnaden, och tröttna eller dö snabbt. Även den som försöker göra en sexig barbar kommer köpa en helrustning till barbaren så fort som möjligt.

Jag tycker detta är det tråkigaste felet med Drakar och Demoner: sköld och rustning betyder allt. I Fantasy! är skillnaden ännu större.

I Dungeons & Dragons (5e) ger sköld +2AC (marginellt, och jämförbart med mer skada på ett större vapen). Hög Dexterity ger AC på samma sätt som en rustning, men hög Dexterity kan inte kombineras med en tung rustning.

Stridssystemet i Fantasy! duger bara om alla spelarna vill spela ungefär samma typ av karaktär, eller om några verkligen accepterar (och dessutom slipper) att bli indragna i närstrid.

Tankar och förslag

Jag måste säga att jag tvekar lite att alls försöka lösa detta. Och jag undrar om någon speltestat med en blandad grupp. Och även om jägare/tjuvar accepterar att hålla sig i bakgrunden, och ingen vill vara halvnaken barbar… på vilket sätt är detta roligt?

Men, spontana tankar:

 • Låt rustningar bara Absorbera, inge extra tärningar
 • Låt hög Smidighet ge extra defensiva försvarstärningar, fast inte i kombination med rustning
 • Nerfa sköld
 • Ta bort hjälm och benskydd (låt dem möjligvis ha något specialskydd mot kritisk skada, eller när man blir medvetslös/död eller nåt)

Men det finns nästan ingenting kvar av stridssystemet efter detta.

Slutsats

Genom att bara läsa reglerna får jag lite blandade känslor inför det här spelet.

Jag kan bara (tyvärr) konstatera att de enkla reglerna verkar ha förändrats från startreglerna till 3.0, utan att ändringarna varken gjorts så tydliga eller passerat korrekturläsningen korrekt.

En del saker verkar verkligen inte speltestat. Eller så ligger det i Old School Gaming att det är upp till spelledaren att bestämma vad som händer när någon får Nivå 2 i Två Vapen. Jag tycker det är konstigt.

Jag är förvånad att man gjort ett spel där rustning och sköld är ännu mer viktigt än i Drakar och Demoner.

Jag förstår att Fantasy! är ett enkelt spel. Det är inte meningen att man ska simulera och optimera. Men då är det inte meningen att man ska behöva göra det heller. Inte balancerat? Nej, ok. Men det behöver ju inte vara uppenbart obalancerat heller.

 1. Svenska Fantasyrollspel 2020 | TechFindings - pingback on 2020/12/11 at 21:19

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trackbacks and Pingbacks: